Полезно

Какво представлява COP?

Posted On ноември 16, 2018 at 2:34 pm by / Коментарите са изключени за Какво представлява COP?

Може би най-често срещаният термин сред параметрите на отделните климатици е COP или Coefficient Of Performance. Терминът означава Коефициент на трансформация и е свързан с видовете електроенергия, дали тя е използвана или е придобита. Коефициентът има сила само когато климатикът работи в режим на „Отопление”. Това е така, поради факта, че в режим на „Охлаждане” има друг коефициент, който е по-малък. При съвременните климатични системи този коефициент трябва да е равен поне на 3 и достига нива малко над 5, за да могат да бъдат покрити законовите мерки, определени от правителствата, целящи да намалят разхода на електроенергия и да се намали вредата за околната среда.

Когато избирате климатична система трябва да имате предвид, че колкото по-висок е този коефициент, толкова по-ниска ще е цената за електроенергия, която ще плащате. Това не означава, че климатика произвежда повече отколкото изразходва. Напротив, той следва физични закони, премествайки топлина от едно място на друго, така че, когато използвате климатика в режим „Охлаждане”, топлината се премества навън. При означаването на ефективността на климатика в този режим се използва термина EER (Energy Efficiency Ratio). Стойностите му се смятат по два начина и това създава предпоставката за евентуално объркване. Единият от тях е BTU. 1 BTU e количеството топлина, което е необходимо, за да се повиши температурата в един pound (0.45 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 C° ). 1 BTU= 1.055 джаула и чрез него се разделя консумираната електрическа мощност във ватове.

Пример: за климатик с мощност 12 000 BTU ще консумира 1200 вата, или EER=10. Друг начин, значително по-употребяван в България, прилича на начина за изчисляване на COP: отдадената мощност във ватове се дели на мощността консумирана от мрежата. Чрез разгледаните по-горе два параметъра може да бъде определена енергийната ефективност на климатиците, класифицирайки ги в определените класове – от А до G. Те се определят от Европейската комисия EUROVENT, които важат както за инвертони климатици от ново поколение, така и за сплит и мулти-сплит климатици до 12 kW:

Както вече стана ясно, доброто познаване на отделните елементи от климатичните системи, ще Ви бъде само от полза. Коефициентът COP е сравнително сложен за разбиране параметър, но ако сте вникнали в неговата същност, ще направите най-добрият избор на климатик за Вашите нужди.