Телефони за поръчки и въпроси

(+359) 897 953 418

(+359) 897 948 769

Запитване за термопомпи

(+359) 898 334 792
office@alimarklima.com

Магазини за климатици

София, ж.к. “Младост-4”,
ул. “Д-р Атанас Москов”, бл. 425, вх. 3, Магазин №4
тел. (+359 2) 418 62 02, (+359) 897 95 34 18
e-mail: office@alimarklima.com

Магазинът се премести на адрес – гр.София, ж.к. ”Младост-4”, ул.”Нов ден”, бл. 429, Магазин №22

София,
бул. “Александър Стамболийски” №128,
тел.(+359 2) 418 50 21, (+359) 897 94 87 69
e-mail: office@alimarklima.com

Офис

1750 София,
ж.к. ”Младост-4”, ул.”Нов ден”, бл. 429, Магазин №22
тел.: (+359 2) 952 07 90, (+359) 898 33 47 92
факс: (+359 2) 952 18 35
e-mail: office@alimarklima.com
skype: alimarklima