1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Алимар Клима ЕООД /собственик на интернет магазин www.alimarklima.bg / от една страна и потребителите на електронен магазин https://www.alimarklima.bg /наричан за краткост Сайт/. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект,линк или бутон,разположени на страниците на https://www.alimarklima.bg /с изключение на линка към настоящите Общи условия/,потребителят се съгласява,приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
 2. По време на регистрация, с отбелязване в полето “приемам Общите условия”, потребителят извършва електонно изявление по списъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.
 3. Поръчки чрез сайта https://www.alimarklima.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
 4. За да закупите стока от нашия Сайт,вие трябва:
 • Да имате постоянен адрес в България;
 • Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
 • Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;
 • Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;
 • Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

5.Магазин Алимар Клима може да поиска допълнително потвърждение,включително по телефон,факс,електронна поща.В случай,че бъде отказана изискваната по-горе информация,това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

6.Магазин Алимар Клима си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка,поради изчерпване на наличните количества или по друга причина,като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7.След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес.От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Алимар Клима ЕООД.В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка,ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.

8.Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка или по банков път/наложен платеж/,като всички цени са крайни,с начислен ДДС и в български лева.

9.Условията,описани на фактурата,предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти,поръчани от alimarklima.com,заедно с настоящите общи условия,представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни,освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко- продажба с Алимар Клима EООД.

10. Алимар Клима EООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление,което включва и промени на стоки и цени.Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки,които ще се изпълняват при условията,които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11.Информацията,събрана от Алимар Клима EООД при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Алимар Клима EООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя.Ние не отдаваме,продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод,освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

12. Алимар Клима EООД си запазва правото,по свое усмотрение и по всяко време да променя,добавя или заличава части от Общите условия.Ваша е отговорносттада проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта.Фактът,че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това,че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия.С настоящото Вие се съгласявате,че всички последваши покупки се регулират от Общите условия,приложими до публикуването на изменените Общи условия,а след това в соътветствие с тези изменени Общи условия.В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, Алимар Клима EООДпредоставя на Вас /”крайния потребител” /лично,неизключително,непрехвърляемо,неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта.Поръчвайки продукти от магазина на Алимар Клима EООД /както онлайн,така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива продукти,описани във фактурата,клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. Алимар Клима ООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

13. Алимар Клима ООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание,които не са част от сайта https://www.alimarklima.bg . Алимар Клима ООД не се ангажира да преследва всеки сайт,към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права,порногрофия,расизъм и всякакви други действия,забранени от законите на Република България.В случай,че потребител е забелязал подобни нарушения,се задължава да извести за тях Алимар Клима EOOД,за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.

14.Отговорности

 • Алимар Клима ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски,свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство,ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 •  Алимар Клима ЕООД не носи отговорност за пълнотата,валидността и същността на информацията,съдържаща се в сайтовете,към които ими препратки.
 • Алимар Клима ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугиете в уебсайта.
 • Алимар Клима ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.alimarklima.bg.
 •  Алимар Клима ЕООД не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
 •  Алимар Клима ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 • Алимар Клима ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

15.Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България.