Климатиците, както всяка друга техника, с течение на времето се износват и повреждат. Затова имат нужда от ремонт и сервиз. Всеки потребител се радва на комфорта, който климатиците създават, но осъзнава, че на климатикът му трябва поддръжка едва, когато възникне повреда. За нас всеки един клиент е важен и винаги получава компетентна и бърза сервизна помощ при възникнал проблем. Ние, от Алимар Клима, не правим компромис с ремонта на Вашия климатик. Заради това в практиката си използваме само висококачествени материали, инструменти и резервни части.

При климатици с технически проблем извършваме посещение и диагностика на място

 • Пълна профилактика на климатици.
 • Подмяна на компресор на климатик.
 • Подмяна на четирипътен вентил на климатик.
 • Подмяна на кранове на климатик.
 • Увеличаване дължината на тръбен път на климатик.
 • Подмяна на електроника на вътрешно и външно тяло на климатици.
 • Извършване на демонтаж и физическо преместване на климатици.

Най-чести проблеми с климатика

 • Шум в климатика – Чувате необичаен свистящ или гъргорещ звук по време на работа на климатика или когато той е в покой? Това се дължи на циркулиращия в системата фреон. По време на работа е възможно дори да се чуе звук, наподобяващ пукане. Това е предизвикано от топлинното разширение или свиване на кутията на климатика.
 • Замърсен въздушен филтър и нетипична миризма -Основната причина може да е, че в климатика постоянно циркулират миризмите в помещението. Запомнете, че филтрите имат нужда от почистване и/или подмяна.
 • Климатикът не работи – Проверете батериите на дистанционното и дали климатикът е включен в захранващата мрежа. Също така проверете за изгорял предпазител и зададеният режим на работа.
 • Климатикът не може да рестартира
  Ако, 3 минути след като е изключен, климатикът не може да се рестартира, то това означава, че се е задействала защитна система. Просто трябва да изчакате 3 минути и климатикът би трябвало да заработи автоматично.
 • В режим на отопление не духа топло – Проверете отново режима. Първите 10 мин. е нормално въздушната струя да е студена. Проверете има ли обледеняване на външното тяло.
 • Работи през определени интервали от време. – Това не е повреда, а функция размразяване на всеки климатик през зимата. Процесът се обръща за 5 мин. и от вътрешното тяло започва да духа студен въздух.
 • Обледеняване (замръзване) на външното тяло. – Обледеняването се получава, когато външните условия са много неблагоприятни: ниски температури и висока влажност на въздуха (гъста мъгла). Това е обичаен проблем през зимата.
 • Пара и кондензация на водата
  Възможно е от кондиционера да се отделят малки водни капки, когато климатикът е в режим на изсушаване или охлаждане. Това може да е в резултат на рязка промяна на температурите и внезапно охлаждане на въздуха.